FAQ Personalizacja

Informacje o Produktach


Wszystkie oferowane spersonalizowane produkty marki Easars są nowe, pomalowane ręcznie przez Artystę Marcin Długokiński gunart.pl

Produkty wykonywane są w dostępnych na stronie wzorach, jak również w seriach limitowanych, na specjalne zamówienie klienta (informacja o unikalności lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona dodatkowo jest w wydawanym certyfikacie).

Przy wykonywaniu Produktów wykorzystywane są najlepszej jakości lakiery.

Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia różnic w Produktach wykonanych w ramach serii konkretnego wzoru.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.

Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.

Sprzedawca informuje, że Produkty Spersonalizowane – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter– powinny
być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom.
Produkty nie powinny być czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, perfumami, barwnikami, materiałami barwiącymi.

Produkty Easars są objęte 2 letnia gwarancją producenta za wyłączeniem indywidualnego pokrycia lakierowego ( personalizacji ).

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej,
jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.